Regulamin konsultacji online

REGULAMIN KONSULTACJI

 1. Aby umówić się na konsultację, wypełnij formularz. Następnie najszybciej jak to możliwe skontaktuje się poprzez podany w formularzu adres e-mail i wspólnie ustalimy najbliższy termin spotkania, który odpowiada każdej ze stron.
 2. Mogę poprosić Cię o przygotowanie dodatkowych informacji lub materiałów, które będą niezbędne do odpowiedniego przeprowadzenia spotkania online. Mogę poprosić Cię np. o filmy pokazujące daną sytuację/problem, zdjęcia, czy np. o uzupełnienie kwestionariuszy. Jeśli poproszę o przesłanie dodatkowych materiałów przed konsultacją, należy wysłać je nie później niż 48 godzin przed spotkaniem na adres e-mail: patrycja@naturapsa.pl. W przypadku filmów możesz wysłać je za pomocą serwisu https://wetransfer.com/, wstawić na dysk Google i udostępnić go dla mnie lub np. wstawić na serwis YouTube jako film niepubliczny i wysłać link prowadzący do niego na podany adres e-mail.
 3. Konsultacja online odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams. Dzień przed umówionym terminem wysyłam na podany w formularzu zgłoszeniowym e-mail link do spotkania.
 4. Cena spotkania jest zgodna z aktualnym cennikiem podanym na stronie: https://naturapsa.pl/cennik/.
 5. Po umówieniu terminu konsultacji konieczne jest dokonanie bezzwrotnej przedpłaty, odpowiadającej jednej godzinie konsultacji, zgodnie z aktualnym cennikiem, najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem. W tym celu po umówieniu terminu wysyłam na adres e-mail fakturę pro formę, którą należy opłacić. Jeśli konsultacja będzie trwać dłużej niż jedną godzinę, opłatę za pozostały czas, należy dokonać po zakończeniu konsultacji. Po zakończeniu konsultacji otrzymasz na adres e-mail fakturę. Brak dokonania przedpłaty najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem spotkania skutkuje odwołaniem konsultacji.
 6. W przypadku zmiany terminu konsultacji poniżej 48 godzin przed umówionym terminem konieczne będzie dokonanie ponownej, bezzwrotnej przedpłaty. W przypadku niepojawienia się na konsultacji w umówionym terminie i chęci umówienia nowego terminu konieczne będzie dokonanie ponownej, bezzwrotnej przedpłaty. Wyjątek stanowią losowe, życiowe sytuacje, które rozpatruję indywidualnie. Zasady te dotyczą zarówno pierwszej, jak i kolejnych konsultacji. Niedotrzymanie terminów, zawartych w pkt 2, skutkować będzie koniecznością opłacenia bezzwrotnej przedpłaty w celu umówienia nowego terminu konsultacji.
 7. W przypadku, jeżeli to ja będę musiała odwołać konsultację z losowych przyczyn, poinformuję Cię o tym niezwłocznie i zaproponuje inny, najbliższy termin spotkania. Do takiej sytuacji może dojść wyłącznie w poważnej, losowej sytuacji, na którą nie mam wpływu.
 8. Cena konsultacji obejmuje:
  • Dokładny wywiad z Opiekunami
  • Analizę przesłanych filmów, o które mogę poprosić przed konsultacją
  • Indywidualny plan terapii dopasowany do możliwości Opiekunów
  • Dokładny opis ćwiczeń i/lub filmy pomocnicze będących częścią zaleceń
  • Podsumowanie konsultacji w formie PDF, który wysyłam w ciągu 3 dni roboczych od
   zakończenia konsultacji
  • Dodatkowe materiały edukacyjne
  • Kontakt e-mailowy w zakresie zgłoszonego pierwotnie problemu przez miesiąc od zakończenia konsultacji.*
   * Jeśli dane zagadnienie będzie wymagało obszernego omówienia, konieczne może okazać się umówienie kolejnej konsultacji. Może się tak zdarzyć np. gdy zagadnienie będzie złożone lub konieczna będzie znaczna modyfikacja planu terapeutycznego.W przypadku pojawienia się nowego problemu/ zagadnienia konieczne może być umówienie się na kolejną konsultację. Każdorazowo rozpatruję to indywidualnie, w zależności od zagadnienia oraz potrzeb i oczekiwań Opiekuna.
   Po upływie miesiąca od konsultacji, jeśli Opiekun potrzebuje dalszej pomocy lub gdy pojawi się nowy problem, konieczna będzie kolejna konsultacja do kontynuowania współpracy.
 9. Pracuję używając wyłącznie pozytywnych metod szkoleniowych. Nie używam i nigdy nie zalecam używania kolczatek, obroży elektrycznych, kantarów, łańcuszków zaciskowych, obroży antyszczekowych lub jakichkolwiek innych narzędzi awersyjnych. Podejmując współpracę ze mną należy również zastosować się do tej zasady. Jeżeli przykładowo Twój pies chodzi na kolczatce i chcesz podjąć ze mną współpracę, konieczna będzie zmiana kolczatki na odpowiednie szelki lub obrożę.
 10. Podczas naszej konsultacji mogę nagrywać wydarzenie. Zebrane materiały, bez wyraźnej Twojej zgody nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim.
  Uwaga – Klient może nagrywać konsultację lub część konsultacji wyłącznie na moją prośbę.
 11. Konsultacja nie jest gwarantem rozwiązania wszelkich problemów behawioralnych lub osiągnięcia pożądanych celów treningowych. Bardzo często już pierwsza konsultacja przynosi oczekiwane efekty, jednak zdarzają się sytuacje, w których potrzebne są dodatkowe konsultacje.

Jak przygotować się do konsultacji:

 • Konsultacja online odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams.
 • Dzień przed umówionym terminem wysyłam na podany w formularzu zgłoszeniowym e-mail link do spotkania. Nie ma potrzeby posiadania konta w Microsoft Teams ani żadnych dodatkowych umiejętności informatycznych. Wraz z linkiem do pokoju spotkania, otrzymasz dokładną, prostą instrukcję, jak poprawnie dołączyć do spotkania.
 • Przed konsultacją sprawdź czy Twoje łącze internetowe jest stabilne i silne. Sprawdź również poprawność działania mikrofonu, kamerki oraz słuchawek (jeśli będziesz ich używać).