Regulamin konsultacji

REGULAMIN KONSULTACJI

  1. Aby umówić się na konsultację, wypełnij formularz. Następnie najszybciej jak to możliwe skontaktuje się poprzez podany w formularzu adres e-mail i wspólnie ustalimy najbliższy termin spotkania, który odpowiada każdej ze stron.
  2. Mogę poprosić Cię o przygotowanie dodatkowych informacji lub materiałów, które będą niezbędne do odpowiedniego przeprowadzenia spotkania online. Mogę poprosić Cię np. o filmy pokazujące daną sytuację/ problem, zdjęcia, czy np. o uzupełnienie danych kwestionariuszy, które poproszę abyś przedstawił/ przedstawiła podczas konsultacji lub wysłał/ wysłała jeszcze przed konsultacją. Jeśli poproszę o przesłanie dodatkowych materiałów przed konsultacją, należy wysłać je nie później niż 24 godziny przed spotkaniem. Należy wysłać je na adres e-mailowy: patrycja@naturapsa.pl. Możesz wysłać je za pomocą serwisu https://wetransfer.com/ lub np. wstawić na serwis YouTube jako film niepubliczny i wysłać e-mailowo link prowadzący do niego.
  3. Konsultacja online odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams. Dzień przed umówionym terminem wysyłam na podany w formularzu zgłoszeniowym e-mail link do spotkania.
  4. Cena spotkania jest zgodna z aktualnym cennikiem podanym na stronie: https://naturapsa.pl/cennik/.
  5. Dzień przed konsultacją proszę o SMS-a potwierdzającego konsultację. Często, jeśli nie dostaję takiego SMS-a, sama wysyłam wiadomość. Jeśli otrzymasz ode mnie taką wiadomość, proszę o odpowiedź do godziny 20:00. Jeżeli do tej godziny nie otrzymam odpowiedzi z potwierdzeniem konsultacji, uznaję spotkanie za odwołane.
  6. Pracuję używając wyłącznie pozytywnych metod szkoleniowych. Nie używam i nigdy nie zalecam używania kolczatek, obroży elektrycznych, kantarów, łańcuszków zaciskowych lub jakichkolwiek innych narzędzi awersyjnych. Podejmując współpracę ze mną należy również zastosować się do tej zasady. Jeżeli przykładowo Twój pies chodzi na kolczatce i chcesz podjąć ze mną współpracę, konieczna będzie zmiana kolczatki na odpowiednie szelki lub obrożę.
  7. Jeżeli spotkanie zostanie odwołane poniżej 24 godzin przed ustalonym terminem lub bez powiadomienia mnie o tym, nie pojawisz się na umówionej konsultacji, umówienie kolejnego terminu będzie możliwe wyłącznie po uprzednim, bezzwrotnym opłaceniu konsultacji. Wyjątek stanowią losowe, życiowe sytuacje.
  8. W przypadku, jeżeli to ja będę musiała odwołać konsultację z losowych przyczyn, poinformuję Cię o tym niezwłocznie i zaproponuje inny, najbliższy termin spotkania. Do takiej sytuacji może dojść wyłącznie w poważnej, losowej sytuacji, na którą nie mam wpływu.
  9. Jeżeli nie zaakceptujesz “Zgody na wykorzystanie mojego wizerunku w celach edukacyjnych i marketingowych” podczas naszej konsultacji mogę nagrywać wydarzenie, lecz wyłącznie po to, abym mogła dokonać dogłębnej analizy danej sytuacji i wspólnie z Tobą ją omówić. Czasem zdarzają się sytuacje, w których nie mam możliwości zaobserwować np. danego zachowania tak dogłębnie “gołym okiem”. Zebrane materiały, bez wyraźnej Twojej zgody nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim.
  10. Konsultacja nie jest gwarantem rozwiązania wszelkich problemów behawioralnych lub osiągnięcia pożądanych celów treningowych. Bardzo często już pierwsza konsultacja przynosi oczekiwane efekty, jednak zdarzają się sytuacje, w których potrzebne są dodatkowe konsultacje.

Jak przygotować się do konsultacji:

Konsultacja online odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams.

Dzień przed umówionym terminem wysyłam na podany w formularzu zgłoszeniowym e-mail link do spotkania. Nie ma potrzeby posiadania konta w Microsoft Teams ani żadnych dodatkowych umiejętności informatycznych. Wraz z linkiem do pokoju spotkania, otrzymasz dokładną, prostą instrukcję, jak poprawnie dołączyć do spotkania.

Przed konsultacją sprawdź czy Twoje łącze internetowe jest stabilne i silne. Sprawdź również poprawność działania mikrofonu, kamerki oraz słuchawek (jeśli będziesz ich używać).