Udostępnienie wizerunku

Przed konsultacją oraz między konsultacjami mogę poprosić Cię o przesłanie filmów obrazujących zgłaszany problem lub dodatkowe nagrania/ zdjęcia. W zależności od danego problemu mogą być to materiały, na których widoczna jest Twoja sylwetka. Zebrane materiały mogę wykorzystać w celach edukacyjnych oraz reklamowo-marketingowych. W związku z powyższym, jeśli zgadzasz się na publikację owych zdjęć/filmów z Twoim wizerunkiem w internecie proszę o zaznaczenie oświadczenia. 

Treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 880) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm), w związku z wykonaną dokumentacją fotograficzną/ filmową, niezbędną do przeprowadzenia konsultacji online, wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Patrycję Dobosz mojego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczania mojego wizerunku w Internecie – w celach edukacyjnych oraz reklamowo – marketingowych. Wyrażam zgodę na zestawienie mojego wizerunku wraz z logo Natura Psa i podmiotów współpracujących oraz wizerunkami osób biorących udział w zajęciach. Oświadczam, iż zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania powyższych zdjęć/ filmów z moim wizerunkiem, jednakże na moją pisemną prośbę Patrycja Dobosz przedstawi mi informacje o sposobie wykorzystania mojego wizerunku.


W każdej chwili możesz wycofać powyższą zgodę poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na rozpowszechnianie wizerunku i żądać usunięcia zdjęć opatrzonych Twoim wizerunkiem. Oświadczenie to jest skuteczne od momentu doręczania oświadczenia osobiście lub na adres: patrycja@naturapsa.pl